Projektowanie i montaż kanałów na hali produkcyjnej. Jaki system ogrzewania i wentylacji wybrać?

Zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej wentylacji hal produkcyjnych i magazynowych jest prawdziwym wyzwanie zarówno dla projektanta jak i dla samego inwestora. Projektowanie i montaż kanałów wentylacyjnych na hali produkcyjnej – na czym to polega?

Montaż kanałów na hali produkcyjnej tj. Koszty – jak się ich pozbyć?

W obiektach o dużej powierzchni ogrzewanie i wentylacja generują znaczne koszty eksploatacyjne, które przekładają się niestety na koszty produkcji i usług. Dlatego zainstalowane urządzenia muszą generować jak najmniejszy współczynnik kosztów i krótki okres zwrotu inwestycji modernizacyjnej. Bardzo istotna jest więc optymalizacja systemów grzewczych oraz wentylacyjnych. By osiągnąć zamierzoną temperaturę należy więc uwzględnić potrzeby cieplne budynku oraz przewidzieć wszelkie ruchy powietrza. Warto także pamiętać, iż zwiększone potrzeby grzewcze są związane ze zbyt dużą i czasem niekontrolowaną wentylacją, dlatego w projektowaniu odpowiednich systemów grzewczych i kanałów wentylacyjnych należy wziąć pod uwagę sposób użytkowania obiektu, rodzaj produkcji, wysokość obiektu, sposoby magazynowania towarów, jak również możliwości podziału na strefy grzewcze oraz wszelkie dodatkowe wymagania technologii produkcji. Trzeba też wziąć pod uwagę  komfort cieplny, czyli:

  • temperaturę powietrza,
  • pionowy gradient temperatury,
  • prędkość przepływu powietrza,
  • wilgotność i czystość powietrza.

Wtedy można zaprojektować jak najbardziej ekonomiczne kanały wentylacyjne i grzewcze.

montaż kanałów wentylacyjnych na hali
montaż kanałów wentylacyjnych na hali

Jak efektywnie wykorzystać stratyfikację powietrza?

W wysokich obiektach pojawia się zjawisko stratyfikacji powietrza. Polega ono na powstawaniu warstw powietrza. Im wyżej, tym powietrze jest cieplejsze. Gdy w strefie przebywania ludzi jest osiągnięty komfort cieplny, to pod dachem będzie cieplej nawet o kilka stopni. A to ma wpływ na koszty eksploatacyjne obiektu. By tak się nie stało można odwrócić ruch ciepłego powietrza spod dachu hali, a następnie przekserować go w miejsce, gdzie pracują ludzie. Można tu zastosować różnego rodzaju nawiewniki. Jednym z nich jest np. nawiewnik wirowy, który ściąga powietrze z góry ku dołowi. Aby to osiągnąć w systemach wentylacyjnych scentralizowanych i decentralizowanych stosuje się tak zwane destryfikatory powietrza, czyli specjalne urządzenie złożone z silnika, wentylatora i kierownic strug powietrza. Zamiast kierownic mogą być dysze kierunkowe. Prowadzi to do efektywnej dystrybucji powietrza w halach. Kształt nawiewu jest sterowany i dzięki temu osiąga optymalną dystrybucję powietrza w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Tym samym minimalizuje stratę ciepła przez dach oraz zapobiega przeciągom.  A ciepłe powietrze może też zostać wykorzystane do wstępnego podgrzania świeżego powietrza zewnętrznego, co pozwala na odzysk ciepła do 84%.

System scentralizowany czy zdecentralizowany?

Decyzja o wyborze odpowiedniego systemu ogrzewania i wentylacji, a także sposób sterowania nimi musi poprzedzać wnikliwa analiza sposobów uzyskania komfortu grzewczego oraz kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych.